Posted by: hajirikhusyuk | Februari 23, 2016

Tajali Tuhan

Tajali

Tajali Rahman (atau Tajali Allah)
Tajali Ruhani (atau Tajali Ruh)

Lihat dulu tentang tajali ruh.

Adakah yang keliru berkaitan dengan tajali ruh ini? kerana tajali ini juga menyatakan ‘Ana al Hak’. Dan makhluk sujud kepada keagungan Ana al hak itu. Tetapi sebenarnya sufi itu belum sempurna fananya, apabila tajali itu surut, timbul semula sifat-sifat kehaiwanan, dan nafsu (nafs) menguasi semula sufi itu dengan lebih kuat.

Dalam Tajali Ruhani syak wasangka selalu menggoda hati dan sufi itu merasakan makrifatnya tidak begitu sempurna lagi. Kebanggaan diri (nafs) bertambah kuat dan akhirnya tidak melaksanakan syariat.

Tajali Rahmani

Dalam Tajali Rahmani nafs hancur sepenuhnya, tiada lagi keinginan-keinginan nafs yang tinggal. Pada tajali ini wujud sufi bertukar kepada tidak wujud dan tidak akan ada wujudnya lagi. Tidak akan ada lagi sifat-sifat kehaiwanan padanya.

Dalam Tajali Rahman ke-aku-an sufi binasa selama-lamanya dan kerinduan kepada Tuhannya semakin bertambah.

Dua perkara yang di atas itu adalah berkaitan dengan Tajali Allah, sekarang cuba lihat pula berkaitan Tajali Tuhan.

Pasti ada yang keliru tentang perkara ini, jika keliru cubalah buat kajian, jikalau tidak dapat, abaikan saja insyaallah Tuhan akan memberkati jalan penyelesaian.

Bagi ana perbezaan Tajali Allah dan Tajali Ketuhanan (atau Tajali Tuhan), adalah level atau tahap dalam Martabat Tujuh. (Sifat Tuhan itu Dzat kepada Allah, dan Dzat Allah itu Sifat kepada Tuhan. Analoginya: Tuhan = matahari manakala Allah = cahaya matahari. Satu tapi dua, dua tapi satu…. )

Tajali Tuhan

Tajali Dzat Tuhan sangat jarang, dalam tajali ini tidak ada apa-apa, tidak ada wujud dan tiada diri.

Dalam Tajali Sifat Tuhan (Dzat Allah) sufi melihat dirinya dan makhluk sebagai cermin kepada sifat Allah. Didapatinya Allah mendengar, melihat, berkata-kata melalui inderannya dan didapatinya zat sufi binasa dalam dzat Allah.

Makhluk lenyap daripada sufi, yang tinggal hanya satu wujud dan satu dzat.

Dirinya dan makhluk lenyap yang tinggal hanya Allah (Hak) dan dia memanggil dirinya dengan panggilan AKU.

Surah Taha: Ayat 14: Akulah Allah tiada Tuhan selain AKU.

Posted by: hajirikhusyuk | Januari 1, 2013

2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

19,000 people fit into the new Barclays Center to see Jay-Z perform. This blog was viewed about 140,000 times in 2012. If it were a concert at the Barclays Center, it would take about 7 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Posted by: hajirikhusyuk | Mei 20, 2011

Terang Bulan

Terang  Bulan

Dengan membinasakan  yang ujud menjadikan yang wujud hanya Dia.

Dengan melenyapkan yang zahir menjadikan  yang terzahir hanya satu dalam keesaan Dia.

Dengan mematikan yang hidup menjadikan yang hidup kekal dalam kebaqaan Dia.

Untuk mengenal  Dia dengan cara ini perlulah melihat kepada sifat-sifat kebesaran Allah.

Wahdaniah, Qadim, Baqa, Mukhalafatu lilhawadis dan Qiamuhu bi nafsihi, hanya Allah yang mempunyai sifat keagungan ini,  manusia sedikitpun tidak dapat menghidunya.

Tetapi dengan sifat-sifat keagungan Allah,  Dia dapat dililhat dengan Nyata dan Terang, bagaimanpun  untuk sampai kepada  pemahamannya  yang sebenar perlukan petunjuk yang sangat halus dan seni daripada mereka yang mengetahuinya, kerana ditakuti nanti ada pula yang bertuhankan diri  sendiri atau mengaku diri sebagai tuhan seperti Firaun di zaman dahulu,

 na u  zubillah min zalik.

Bagaimanapun apabila sifat-sifat  keagunganNya  itu dianugerahkan kepada salik, jadi apakah yang tinggal kepadanya?

Maka yang tinggal itu bukanlah aku dan bukanlah dia,  tapi Dia,   iaitu  sifat-sifat kebesarannya juga yang tidak lain daripada Dia juga.

Semua telah sirna dengan pancaran Cahaya yang  Gilang Gemilang, semua yang ada sekarang adalah ujud, wujud dan  maujudnya.

Maka tidak perlu lagi dalil dan perumpamaan kerana semua itu telah terang dan nyata, telah terang lagi menyuluh.

wassalam

Posted by: hajirikhusyuk | April 8, 2011

Tasybih dan Tanzih

Tasybih dan Tanzih

Tanzih adalah kemutlakannya yang tidak terhad dan tidak terbatas, dalam segi ini Dia tidak dapat difikirkan dan tidak dapat untuk diperkatakan.  Dalam keadaan ini  juga  Dia  adalah dalam bentuk Wujud Yang Mutlak, dan  ada dalam pengetahuan tetapi  tidak dalam manifestasi.

Manakala tasybih  pula Dia zahir [manifest] dalam had dan batasan. Had dan batasan ini juga disebut dengan nama takyun, atau berada dalam keadaan manifestasi zahirnya.

Oleh yang demikian,  Dia berada dalam tasybih di dalam tanzihnya dan  di dalam tazihnya di dalam tasybihnya.  Dan Dia sama ada berada dalam tasybih atau tanzihnya, adalah tidak satu pun yang menyerupainya. [Laisa kamislihi syaiun].

Seterusnya, hakikat Allah adalah Wujudnya, dan wujudnya sebenarnya adalah Dzatnya.

Wujud Mutlak (tanzih) tidak mempunyai bentuk, rupa, had, awal dan akhir. Mestipun begitu Dia menzahirkan (tasybih) dalam pelbagai bentuk dan rupa, walaupun begitu penzahiran ini berlaku tanpa perubahan dalan Dzatnya.

Penzahiran ini dapat dianalogikan begini:  (ini cuma untuk memudahkan pemahaman tetapi keadaan sebenarnya bukanlah begitu),  di malam bulan purnama yang terang, letakkan  pelbagai bekas yang mengisi air di kawasan nan lapang,   maka akan didapati bayangan bulan nan satu kelihatan dalam pelbagai bekas air tersebut,  dan bayangan bulan dalam bekas air itu tidak serupa antara satu dengan yang lain.

Bayang-bayang  bulan  yang terdapat di dalam  bekas air   yang pelbagai itu, adalah juga pelbagai dari segi bentuk rupa dan saiz.

Walaupun begitu banyak bayangan   bulan,   tapi bulan nan satu  tetap tidak ada perubahan dari segi zatnya, bulan  tetap seperti  bulan  yang asalnya (dahulunya).

Dia sekarang tetapi seperti Dia yang dahulunya, dan kebalikannya Dia dahulunya tetap seperti  Dia yang sekarang.

Tiada satu pun yang besertanya, dan tidak satupun yang menyerupainya.

Wassalam.

Posted by: hajirikhusyuk | April 1, 2011

Insan dan Sirr

Insan dan Sirr

Mengadakan dua wujud itu adalah perkara  yang  syirik, kerana Dia adanya dengan sendirinya. Jikalau begitu, bagaimana pula  ada insan itu   adalah dengan Dia?

Soalnya di sini siapakah insan  itu?

Cubalah cari jawapannya sendiri kerana jawapan yang didapati dengan usaha sendiri itu adalah lebih bermakna.

Selanjutnya, Wujud itu bermaksud Ada, maka yang Ada itu adalah Dzat, dengan itu Wujudnya itu adalah bagi menyatakan Dzatnya.

Sedangkan  pun Wujud  insan  dapat dilihat pada Sifatnya, kerana  wujud   insan  adalah dengan Dzatnya. Dan Dzatnya itu adalah Sirr kepada insan.

Dia berfirman, Insan itu rahsiaku  (sirr) dan Aku rahsia insan, dan lagi kataNya, Sifatku adalah sifat Insan.

Oleh itu, perjalanan salik adalah satu proses,  salik perlu mengenal dirinya, siapa mengenal jasadnya maka mengenal  ia nyawanya, siapa mengenala nyawanya maka mengenal  ia  Sirrnya, dan lagi siapa mengenal Sirnya maka mengenal  ia akan Tuhannya.

Insan  adalah Rahsianya, dan Sirr itu adalah Dzatnya.

Wassalam.

Posted by: hajirikhusyuk | Mac 20, 2011

Syuhudi

Syuhudi

Setelah mengalami kefanaan, maka munculah penyaksian terhadapnya, tajali Illahi.  Pada saat itu benar-benar penglihatan tertumpu terhadap Dia, yang satu pun tidak menyerupainya, Laisa kamislihi syaiun.

Perkara ini tidak banyak diperkatakan atau dibincangkan tetapi hanya dipraktikkan oleh mereka yang telah memahaminya, kerana perkara ini adalah antara rahasia yang perlu dijaga.

Dalam penyaksian ini, jasad sama sekali tidak “dilihat”  lagi, jikalau  masih dilihat, maka batallah Dia yang disaksikan. Atau dengan perkataan lain, kehadiran Dia sebagai kurniaNya yang dimukasyafahkan atau dibukakan kepada si penyaksi menjadi terbatal.

Ada antara sufi  yang  berpendapat,  tahap penyaksian ini (tauhid syuhudi) adalah lebih tinggi berbanding tauhid dzati, iaitu merasai kehadiran Dia.

Wassalam.

Posted by: hajirikhusyuk | Jun 10, 2010

Singgahsana

Manusia itu sesungguhnya mati,

kecuali yang berilmu,

yang berilmu pula  tertidur,

kecuali yang mengamalkan ilmunya,

yang mengamalkanya pula tertipu,

kecuali yang Ikhlas.

maka,  ingatlah,

janganlah tertipu,

walaupun,

penipuan yang tidak disedari,

ingatlah,

apabila nyata ketiadaan dirimu itu,

maka nyatalah yang ADA,

siapakah yang Ada  itu?

tidak lain,

KEBENARAN (Al Haq),

oleh itu,

“matikanlah dirimu sebelum kamu mati”,

maka,

siapakah yang ada setelah kematian dirimu itu?

tidak lain,

AKU ( Al Haq) lah yang Ada.

Setelah Dia yang ada,

maka selain dariNya adalah,

fatamorgana,

hanya bayangan,

hanya kekosongan,

dan sesungguhnya Dialah yang meliputi

kekosongan dan ketiadaan dirimu itu,

maka ingatlah,,

kekosongan dirimu itulah,

dan ketiadaan dirimu itulah,

SINGGAHSANA  NYA,

dan di situlah Dia bersemayam,

bukan pada  jasadmu,

bukan pada  jiwamu,

bukan di hatimu,

dan bukan juga pada  ruhmu.

oh,,

betapa indanya ini,

bagi yang mengerti.

Posted by: hajirikhusyuk | Jun 3, 2010

Ada


Apabila,

diri batin telah keluar,

menyelubungi

diri zahir,

maka,

ketika itu,

tiada lagi yang zahir

dan tiada lagi yang batin,

kedua-duanya

telah binasa,

yang tinggal hanyalah

Dzat Wajibal Wujud,

iatu, Dzat Yang Wajib Ada,

Apabila,

Dia Ada,

yang lain akan hangus terbakar,

ketika itu,

Ada (zahirlah) NURZAT,

maka,

hiduplah Salik

di sisi (bersama)

Allah

dan RasulNya.


Posted by: hajirikhusyuk | Mei 27, 2010

Wajah Dia

Dia (Allah) dapat dilihat pada setiap waktu dan pada setiap ketika, dan di mana saja, tetapi bukanlah semua orang yang dapat memandangNya demikian, hanya mereka yang bertuah dan bernasib baik, yang telah makrifatullah, yang dapat memandangNya demikian.

WajahNya dapat dilihat melalui sifat-sifat alam, terutama pada sifat diri salik sendiri.

Jikalau penglihatan itu dapat difahami oleh kebanyakan orang, sudah pasti lebih ramai orang dapat melihat WajahNya dengan terang dan nyata, semasa masih hidup di dunia ini juga lagi, sudah pasti lebih ramai yang akan makrifatullah.

Dia atau WajahNya dapat kelihatan apabila sesuatu itu tidak lagi berupa alam atau makhluk, tidak lagi bernama, bersifat,  berkelakuan dan tidak lagi dengan dzat makhluk, tetapi telah binasa atau fana, kembali kepada keadaan asalnya.

Setelah itu, barulah apa yang kelihatan itu akan berwajah Dia, dan di situ jugalah keadaan, yang mana,  yang memandang dan yang dipandang itu,  adalah Dia yang Esa,  Dia melihat WajahNya sendiri.

Di ketika pandang memandang itu, jikalau salik sudah faham dan yakin, segala sesuatu selain Dia telah fana, itulah tandanya hati salik itu telah mencapai tahap makrifatullah, tahap mengenal Dia dengan sebenar-benar perkenalan.

Yaaaa,

Apabila telah fana sifat makhluk dan sifat salik sendiri ke dalam wajahNya, maka WajahNya akan dapat kelihatan,  di kala itu sifat makhluk atau sifat salik telah kamil dengan WajahNya.

Sebagai analogi, umpama garam, yang kelihatan sekarang adalah masinnya, tapi garam sudah binasa.

Semoga bermanfaat.


Posted by: hajirikhusyuk | Mei 21, 2010

Keabadian

Salik,

Saat dia telah mengenal dirinya yang sejati,

makrifatullah,

maka dia bukan lagi selonggok daging,

atau sekujur tubuh,

Apabila saat perkenalan itu telah tiba,

maka dzikirnya tidak lagi dengan suara atau dengan gerak,

tetapi dzikirnya adalah melihat siapa yang dia ingat,

Allah,

Dia melihat wajah Allah,

di manapun dia berada,

dan,

dia tidak lagi melihat mati itu, suatu kematian,

kerana,

sesungguhnya,

ketika itu,

Dia menyusuri ruang waktu,

milik Allah,

dan bersama Allah.

Ketika itu,

Salik adalah Cahaya Allah di bumi ini,

dan dia tetap menjadi Cahaya milik Allah,

saat di akhirat nanti,

dan,

sesungguhnya,

kerana,

dia adalah milik Allah,

terserah kepada Allah,

mahu dibuat apa,

Salik itu.

Older Posts »

Kategori